Kontakt

Kontaktperson: Elisabeth Jonsson, sekreterare, +46 70 600 10 12, elisabeth.jonsson@outlook.com

Kontaktperson för frågor om föreningens verksamhet:
Thomas Nilsson, verkställande ledamot i styrelsen, thomas.j.nilsson@ltu.se