Framtidens samhällsbyggande temat när hedersdoktorer bjöds in

Luleå tekniska universitet bjöd in samtliga medlemmar i Honorary Doctors´ Academy samt gäster från näringslivet till IVA:s lokaler i Stockholm med temat Framtidens samhällsbyggande. Forskare från Luleå tekniska universitet presenterade högaktuell forskning inom ämnet. Årets möte blev ett uppskattat tillfälle att förkovra sig, mötas och inte minst få nya spännande idéer. Eventet kommer att ske varje år i maj med nya, aktuella och intressanta teman.

– Det är andra året i rad som vi ordnar mötet och vi kommer att ha det i IVA:s lokaler varje år. Vi vill att det här ska bli ett event som våra hedersdoktorer och inbjudna gäster in vill missa, och som de skriver in i sin planeringskalender i maj varje år, sade Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Tema för årets möte var Framtidens samhällsbyggande och det hölls föredrag om högaktuell forskning av Thomas Olofsson, professor i industriellt och hållbart byggande, Adolfo Sotoca, professor i arkitektur, professor Kristina Nilsson, professor i arkitektur och Lars Stehn, professor i industriellt och hållbart byggande. Professor Roland Larsson, dekan vid Tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet talade om universitetets roll som forskningsuniversitet, dess kombination av vetenskap och nytta och den unika geografiska labbmiljö som universitetet befinner sig i.

Malin Frenning, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 2011 och landstingsråd i Stockholms läns landsting var nöjd med dagen och föredragen.

– Framför allt tar jag med mig vilken kompetens som finns vid Luleå tekniska universitet och vilka strategiska områden som kan göra skillnad inte bara för regionen utan för hela Sverige. På Luleå tekniska universitet finns spetskompetens utan motsvarighet någon annanstans, sade hon

Jonas Gustavsson, vd för ÅF var också positiv.

– Jag tycker att det är en jätteintressant samling av olika kompetenser från industri, fakultet och företag här i dag. Jag gillar det skarpt, sade han.

Leif Östling, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 2003 och ordförande i Honorary Doctors’ Academy:

– Jag hoppas att vi i akademin ska kunna få en samling människor som är hedersdoktorer, som träffas för att lära oss av universitetet vad som är på gång och att vi kan utgöra ett bra bollplank till universitetets ledning, sade han.

Efter föreläsningarna blev det snittar och mingel.

– Jag gillade verkligen det här. Det var väldigt, väldigt roligt och bra föreläsningar, sade Lennart Lübeck, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 1989.


Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, presenterar universitetet. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Lars Stehn, professor i industriellt och hållbart byggande vid LTU, med fokus på forskning och framgångsrikt näringslivssamarbete
inom träbyggnad. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Klimatanpassat samhällsbyggande och stadsflytten i Kiruna var några av de områden Kristina Nilsson, professor i arkitektur, tog upp i sin
presentation. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Adolfo Sotoca, professor i arkitektur vid LTU, berättade om hur arkitektur, resurser och kunskap möte på LTU. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Ett hållbart samhällsbyggande var Thomas Olofssons, professor i industriellt och hållbart byggande vid LTU, ämne vid eventet på IVA 15 maj 2018.
Foto: Mikael Sjöberg.

 


Roland Larsson, dekan vid Tekniska fakulteten vid LTU, pratade engagerat om den forsknings som pågår vid universitetet. Foto: Mikael Sjöberg.

 


professor Kristina Nilsson, Erik Lindbäck, grundare till Lindbäcks Bygg och hedersdoktor 2009.  Malin Frenning, landstingsråd och hedersdoktor 2011
syns i bakgrunden. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Hedersdoktorerna Thomas Nilsson, Leif Östling och Margareta Jonsson under minglet. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Hedersdoktorerna Per-Erik Lindvall och Erik Lindbäck lyssnar intresserat på Tor Björn Minde, CEO vid Rise Sics North. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Erik Lindbäck, Tor Björn Minde, Kristina Nilsson Per-Erik Lindvall i samtal under kaffet. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Hedersdoktor och f d SVT-chef Sam Nilsson i samspråk med Luleå tekniska universitets f d rektor Ingegerd Palmér. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Helena Paulsson, Head of urban Development vid ÅF samt Jonas Gustavsson, vd vid ÅF lyssnar uppmärksamt på Björn Paulsson, hedersdoktor 2011
vid LTU. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Hedersdoktorerna Malin Frenning och Martin Jonsson. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Anders Ullberg, ordförande i Boliden, Lars-Eric Aaro, försäljningsdirektör ÅF och hedersdoktor vid LTU 2007, Anders Sundström, f d minister
och näringslivsprofil, Karl Petersen, f d kommunalråd och hedersdoktor 2013 samt Christer Ljunggren, vd Vattenfall Vattenkraft AB.
Foto: Mikael Sjöberg.

 


Thomas Nilsson, Arne Wittlöv, Lars-Eric Aaro, Anders Sundström och Christer Ljunggren. Foto: Mikael Sjöberg.IVA

 


IVAs vd Tuula Teeri i samtal med LTUs rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Birgit Erngren Wohlin, hedersdoktor vid LTU 1994, Tor Björn Minde, CEORise och Börje Justrell, hedersdoktor vid LTU 2007. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Jonas Gustavsson ÅF, och Börje Justrell hedersdoktor. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Helena Paulsson, ÅF samt hedersdoktorerna Karl Petersen och Gunnar Liljedahl. Foto: Mikael Sjöberg.

 


Björn Paulsson och Birgitta Bergvall-Kåreborn. Foto: Mikael Sjöberg.

 

Malin Frenning och Martin Jonsson. Foto: Mikael Sjöberg.

 

 

https://www.ltu.se/research/akh/Hedersdoktorer

Tillbaka till arkivet