Honorary Doctors´ Academy

Leif Östling was appointed to chairman for Honorary Doctors’ Academy at Luleå University of Technology. A newly formed non-profit association for Honorary Doctorates at Luleå University of Technology.


Leif Östling, chairman at Honorary Doctors´Academy. Fotograf: Markus Marcetic.

The purpose of forming the association, is to communicate information about the university in general and about the university´s collaboration with companies, the surrounding society and the cultural life. The association, or individual members, can on their own initiative or by request from the university, engage in various activities related to the university, such as participating in reference groups or boards; establish contacts between the university and their own network or engage in the university’s innovations and spin-offs. The association will have a Chairman, a Vice Chairman and four to eight members of the Board.
Recurring activities will be two annual gatherings followed by dinner.

The first meeting was held in May 11 2017 at Norra Latin in Stockholm.

News from Luleå tekniska universitet

60 miljoner till träteknisk satsning »

28 Feb 2020

En unik datortomograf, specialiserad på fördjupad träröntgen, levereras inom kort till laboratoriet för träteknik vid Luleå tekniska universitet. Utrustningen är en viktig komponent inom CT Wood, ett nystartat strategiskt...

Read more »

VA-seminarium och branschdag med tema dricksvatten 2020 »

28 Feb 2020

Vattenförsörjning och dricksvattenkvalitet diskuterades under årets upplaga av detta återkommande seminarium. De utmaningar vi står inför med ett varmare klimat och föroreningar i vattentäkter vi nu tvingas hantera var et...

Read more »

Anders Sundström ordförande för universitetets nya rådgivargrupp »

28 Feb 2020

Framtidens teknologi, hållbara naturresurser och regionens utveckling. Strategiska satsningar för att hitta lösningar på samhällsutmaningar inom dessa tre områden är huvudfokus för Luleå tekniska universitets nya externa...

Read more »