Honorary Doctors´ Academy

Leif Östling was appointed to chairman for Honorary Doctors’ Academy at Luleå University of Technology. A newly formed non-profit association for Honorary Doctorates at Luleå University of Technology.


Leif Östling, chairman at Honorary Doctors´Academy. Fotograf: Markus Marcetic.

The purpose of forming the association, is to communicate information about the university in general and about the university´s collaboration with companies, the surrounding society and the cultural life. The association, or individual members, can on their own initiative or by request from the university, engage in various activities related to the university, such as participating in reference groups or boards; establish contacts between the university and their own network or engage in the university’s innovations and spin-offs. The association will have a Chairman, a Vice Chairman and four to eight members of the Board.
Recurring activities will be two annual gatherings followed by dinner.

The first meeting was held in May 11 2017 at Norra Latin in Stockholm.

News from Luleå tekniska universitet

Mellan det döda och levande i riskhantering »

25 May 2020

Inkludera den sociala aspekten och låt dynamiska rutiner förbättra och underlätta din organisations riskhantering inom informationssäkerhet. Det är slutsatsen i Martin Lundgrens avhandling Död eller levande: dynamiska ruti...

Read more »

NorrlandsNavet – ett nytt center för utveckling av företagsverksamhet »

19 May 2020

Familjen Kamprads stiftelse tar initiativ till NorrlandsNavet, ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som utgår från företagens behov av kunskap för att stärka och utveckla norrländska företag. Stiftelsen satsa...

Read more »

”Små och medelstora företag är tillväxtmotorer för ekonomisk och social utveckling” »

18 May 2020

NorrlandsNavet är det nya centret för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige – ett samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Centret, vars verksamhet sträcker sig över åtta å...

Read more »