Honorary Doctors´ Academy

Leif Östling was appointed to chairman for Honorary Doctors’ Academy at Luleå University of Technology. A newly formed non-profit association for Honorary Doctorates at Luleå University of Technology.


Leif Östling, chairman at Honorary Doctors´Academy. Fotograf: Markus Marcetic.

The purpose of forming the association, is to communicate information about the university in general and about the university´s collaboration with companies, the surrounding society and the cultural life. The association, or individual members, can on their own initiative or by request from the university, engage in various activities related to the university, such as participating in reference groups or boards; establish contacts between the university and their own network or engage in the university’s innovations and spin-offs. The association will have a Chairman, a Vice Chairman and four to eight members of the Board.
Recurring activities will be two annual gatherings followed by dinner.

The first meeting was held in May 11 2017 at Norra Latin in Stockholm.

News from Luleå tekniska universitet

Undersöker hur klimatförändringar påverkar näringar i Arktis »

26 Nov 2020

Maria Petterson, professor i rättsvetenskap, deltar i ett tvärvetenskapligt och universitetsövergripande EU-projekt om klimatförändringarnas framtida effekter på småskaliga, traditionella näringar. Projektet, som föruts...

Read more »

Ett digitalt Polarforum 2020 »

26 Nov 2020

Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Luleå tekniska universitet var värd för årets upplaga av Polarforum, som på grund av den rådand...

Read more »

Universitet öppnar för korttidspermitterade i näringslivet »

26 Nov 2020

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tar just nu fram en modell som ökar kunskapsutbytet mellan näringsliv och högskolor under covid-19 pandemin. Personal inom näringslivet ges enklare möjlighet till kompetensut...

Read more »