Honorary Doctors´ Academy

Leif Östling was appointed to chairman for Honorary Doctors’ Academy at Luleå University of Technology. A newly formed non-profit association for Honorary Doctorates at Luleå University of Technology.


Leif Östling, chairman at Honorary Doctors´Academy. Fotograf: Markus Marcetic.

The purpose of forming the association, is to communicate information about the university in general and about the university´s collaboration with companies, the surrounding society and the cultural life. The association, or individual members, can on their own initiative or by request from the university, engage in various activities related to the university, such as participating in reference groups or boards; establish contacts between the university and their own network or engage in the university’s innovations and spin-offs. The association will have a Chairman, a Vice Chairman and four to eight members of the Board.
Recurring activities will be two annual gatherings followed by dinner.

The first meeting was held in May 11 2017 at Norra Latin in Stockholm.

News from Luleå tekniska universitet

Trygghetsuppdrag nedprioriteras i skolan »

23 Jan 2020

Ett av grundskolerektorernas viktigaste uppdrag är att leda arbetet mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Trots att uppgiften spelar stor roll för elevernas hälsa, utveckling och lärande nedprioriteras u...

Read more »

Studenter mäter snölaster på solpaneler »

22 Jan 2020

Studenter vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med forskningsinstitutet RISE konstruerat en testrigg för att mäta snölaster på solpaneler. Syftet är att förstå vilka laster som de utsätts för i verkliga vinter...

Read more »

Design för en hållbar framtid »

22 Jan 2020

Forskare i industriell design vid Luleå tekniska universitet håller på att utveckla en digital tjänst som ska motivera människor till att göra klimatsmarta val i vardagen.

Read more »